Polityka prywatności

Firma Ergana nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych klientów i użytkowników serwisu ergana.pl.

Zbieranie danych osobowych

Korzystając z oferty zamieszczonej w serwisie www.ergana.pl możesz zostać poproszony o podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zebrane przez nas informacje mogą być wykorzystane w celu nawiązania kontaktu z klientem np. jeśli zachodzi potrzeba potwierdzenia zamówienia, dostarczenia nagrody, dostarczenia towaru, dostarczenia usługi, przesłania oferty handlowej.

Klienci mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy klient może prosić o usunięcie jego danych z bazy danych Ergana.

E-mail użyty w celu wysłania listu nie zostanie wykorzystany do zadnego innego celu niż odpowiedź na list.

Cookies

Serwis ergana.pl nie używa plików "cookies"

Odnośniki do innych stron

W serwisie www.ergana.pl znajdują się linki do innych stron www, działających niezależnie od Ergana. Ergana nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane lub zbierane za ich pośrednictwem.