Wyniki wyszukiwania


Search Results

  • Liczarki bilonu

    Liczarka bilonu GRAND LBI 920 • liczenie i odliczanie w zakresie 1-999 szt., • liczenie ciągłe, • odliczanie wybranej ilości monet (8 zaprogramowanych wartości), • sumowanie sortowanie wybiórcze "off-sort"...